Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, spółdzielni, fundacji.

Pomagamy w najtrudniejszych sytuacjach, proponując jednocześnie kompleksowe działania prewencyjne w celu eliminacji zagrożeń.

Wspieramy w procesie tworzenia, likwidacji i przekształcania podmiotów, zapewniamy reprezentację w procesie zaskarżania lub unieważniania uchwał przed sądami powszechnymi.

Przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych uchwał i decyzji, zapewniamy wsparcie w siedzibie przedsiębiorcy w sytuacji tego wymagającej.

Proponujemy sporządzanie opinii prawnych,opiniowanie umów w tym, związanych ze stosunkiem pracy.