Pomoc prawnika w odzyskaniu pieniędzy z polisolokaty

 

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności zajmuje się również pomocą w odzyskiwaniu środków pobranych przez ubezpieczycieli w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) tzw. polisolokatami.

 

Jak wynika z naszej obserwacji duża liczba zawartych umów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) przypada na lata 2008–2012. Z uwagi na brak zysków większość konsumentów zerwała powyższe umowy i tym samym utraciła dużą część swoich pieniędzy. Zgodnie z orzecznictwem sądów pobieranie wielotysięcznych opłat od konsumentów za rezygnację z ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (u.f.k.) było niezgodne z prawem.

 

Z pomocą naszej Kancelarii możesz odzyskać utracone środki finansowe. Pomagamy odzyskać wpłacone już opłaty likwidacyjne, jak i rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów.

Naszych Klientów reprezentujemy na wszystkich etapach procesu i postepowania sadowego aż do odzyskania środków.