Zapewniamy naszym Klientom pomoc prawną w sprawach administracyjnych, w tym reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Wspieramy w sprawach  z zakresu ochrony zabytków poprzez współpracę z wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie.

Proponujemy pomoc jednostkom wydającym akty administracyjne w przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień.

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

  1. prawa budowlanego,
  2. planowania i zagospodarowania przestrzennego,w tym problematyce zaskarżania decyzji o warunkach zabudowy,
  3. wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowań z tym związanych,
  4. gospodarki nieruchomościami, w tym opłat adiacenckich.

 Oferujemy sporządzanie:

  1. opinii prawnych,
  2. wniosków,
  3. skarg i zażaleń.