Oferujemy wspiercie prawne inwestycji budowlanych poprzez kompleksowe doradztwo na rzecz uczestników procesu budowlanego: projektantów, kierowników budowy i robót, inwestorów, wykonawców, podwykonawców oraz dostawców materiałów i usług.

Zagadnienia prawa budowlanego uzupełniamy regulacjami prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych, planowania i zagospodarowywania przestrzennego i innymi znajdującymi zastosowanie do konkretnej sprawy.

Aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów współpracujemy ze specjalistami-praktykami posiadającymi uprawnienia budowlane oraz inspektorami BHP.

Udzielamy indywidualnego wsparcia w:

  1. przygotowaniu umowy o roboty budowlane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta,
  2. wspieramy Klientów w negocjacjach przedłużenia terminów realizacji umowy, odbiorów, zagrożenia karami umownymi, zastosowania materiałów zastępczych i równoważnych,
  3. w procesie kontroli budowy ze strony nadzoru budowlanego, wypadku na budowie, konfliktu z inwestor- wykonawca-podwykonawca,
  4. reprezentujemy w sporach sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.