Proponujemy naszym Klientom ochronę interesów przy skutecznym wykorzystaniu możliwości jakie stwarza Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw ale także małych i średnich przedsiębiorców utrudniając dostęp do rynku.

 Pomagamy przedsiębiorcom w:

  1. skutecznym dochodzeniu roszczeń w obliczu działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia ich interesów,utrudniania dostępu do rynku,
  3. naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa,
  4. nakłaniania do rozwiązania lub niewykonania umowy,
  5. pomawiania lub nieuczciwego zachwalania, wprowadzające w błąd co oznaczenia przedsiębiorstwa,
  6. fałszywego lub oszukańczego oznaczenia pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
  7. naśladownictwa produktów,
  8. przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną,
  9. a także nieuczciwej lub zakazanej reklamy.