Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społeczych obejmujące problematykę przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności: 

  1. sporządzanie pism procesowych,w tym pozwów i apelacji,
  2. reprezentację Klientów przed Sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
  3. sprawy oprzywrócenie do pracy, odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  4. sprostowanie świadectwa pracy,
  5.  odszkodowania za mobbing i dyskryminację,
  6.  przygotowywanie opinii prawnych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
  7.  przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS itp.,
  8. doradztwo w zakresie problematyki zwolnień grupowych, sporów zbiorowych, pracy tymczasowej, 
  9. odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
  10. sprawy związane ze świadczeniami z tytułu emerytury, renty oraz inne należące do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.