Nasza Kancelaria bierze aktywny udział w wydarzeniach mających istotne znaczenie społeczno- gospodarcze nie tylko na poziomie regionalnym.

 w dniu 07 grudnia 2016 r. w ramach partnerstwa z organizacją eropejską Erasmus Student Network zrzeszającą także studentów Uniwersytetu i.m. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie nasza Kancelaria przeprowadziła warsztaty tematyczne w bloku prawnym obejmujące zagadnienia "Stosunków majątkowych małżeńskich". Nasz Panel tematyczny spotkał się z dużym zaintresowaniem, a uczestnicy byłi bardzo zadowoleni ze sposobu przedstawienia zagadnienia. Nasz udział oceniamy jako bardzo udany. Dziękujemy za zaangażowanie i miłe przyjęcie.

Od Października 2016 r. nasza Kancelaria została przyjęta w poczet członków Wschodniej Izby Gospodarczej .

Wschodnia Izba Gospodarcza to organizacja pozarządowa zrzeszająca kluczowych przesiębiorców działających na rzecz rozwoju regionu, wspierająca przedsiębiorczość lokalną, współpracująca z szeregiem organizacji i instytucji rządowych i samorządowych.

Za zaufanie i otwarte przyjęcie Władzom Izby i jej Członkom serdecznie dziękujemy.

03-04 września 2016 r.  odbyły się XXIII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym .  

Nasza kancelaria właczyła się aktywnie w promocję profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z/s w Warszawie działających lokalnie na terenie powiatu siedleckiego. Pomoc prawna obejmuje również branżę rolno-spożywczą co warto zauważyć. Stoisko Okręgowej Izby Radców Prawnych cieszyło się dużym zainteresowanem odwiedzających.  Nasz udział oceniamy jako potrzebny i udany.