foto raczynska1Radca prawny Małgorzata Rutkowska tel. 503 134 729- właściciel IUSTITA Kancelaria Radcy Prawnego

Absolwentka Wydziału Prawa i Admnistracji UMSC w Lublinie, Certyfikowany auditor jakości, Wieloletni menager i przedsiębiorca, w przeszłości  kurator zawodowy do spraw nieletnich.

Członek Wschodniej Izby Gospodarczej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Aktywna działaczka społeczna i samorządowa. Wykładowca akademicki -Prawo Zamówień Publicznych. 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej spraw gospodarczych , prowadzi sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne.  Ceniony specjalista z zakresu prawa rodzinnego.  Wizytówka malgorzata.rutkowska.oirpwarszawa.pl

 

Radca Prawny  Aleksandra Słoniec-Misiak tel. 512-306 435 - właściciel Kancealrii Radcy Prawnego